Försäkringspriserna blir billigare

Trots att ekonomin bromsar kraftigt sjunker försäkringspriserna något, detta visar Insplanets prisbarometer enligt E24. De som sjunker mest är hemförsäkringar och andra konsumentförsäkringar. Läs mer hos E24.

line