MC-försäkring

En MC-försäkring påminner om försäkringen för bilar. Även här måste man ha en trafikförsäkring om man ska köra i trafiken. Trafikförsäkringen ersätter skador på en själv, medpassagerare och utomstående vid skador i samband med åkning. Den täcker även om man råkar skada någon annans egendom. I de flesta MC-försäkringar ingår även övriga skydd. Det är skydd mot brand och mot stöld och det brukar även ingå räddning och rättsskydd.

MC-försäkringar är ofta helförsäkringar där även vagnskador täcks av försäkringen. Det är dock ganska hög självrisk på MC-försäkringar och den gäller alla delar förutom trafikförsäkringen. Det som är unikt för många MC-försäkringar är att det ofta ingår krishjälp för den som varit med om någon trafikolycka och känner att den behöver prata med någon.

line