Hemförsäkring

Hemförsäkringen är en riktigt viktig försäkring och en man verkligen borde teckna. Även om man inte tycker att man äger något av värde så är försäkringen fortfarande oerhört viktig. Många har fått sina liv förstörda för att de inte haft någon hemförsäkring. Det är för att den även täcker om man blir skadeståndsskyldig. Det kan vara helt oväntade saker som att man blir ersättningsskyldig till sin hyresgästförening om man råkat starta en brand. Men dessa kostnader står man inte för själv om man är försäkrad. Hemförsäkringen täcker även skador på ens privata egendom. Det innebär ersättning för stulna, skadade eller förstörda ägodelar. Men det finns även ett rättsskydd, ett överfallsskydd och ett ansvarsskydd. Man väljer själv hur mycket man vill försäkra sin egendom för. Har man mycket dyr konst, hemelektronik eller smycken kan man alltid höja lösöressumman så att allt är intäckt.

På sin hemförsäkring kan man göra olika tillägg. Det är vanligt att man väljer tillägg för villa/bostadsrätt om man bor i något av dessa. Då täcks fler kostnader som kan uppstå i samband med ens boende. Men det finns även flera nischade tillägg man kan göra. Exempelvis kan man lägga till en utökad reseförsäkring om man reser mycket. Man kan lägga till golfförsäkring som täcker ens golfutrustning vart man än är och vad som än händer med den. Det finns även tillägg som görs att ens egendom är försäkrad även utanför hemmet. Det kan vara smart att teckna om man har en privat laptop som man ofta bär med sig eller en dyr mobiltelefon.