Gravid & barnförsäkring

Barn- eller gravidförsäkringar tecknar man för att skydda sitt barn och för att skydda familjen om något händer med barnet. En barnförsäkring tecknar man om man inte tycker att samhällets skydd är tillräckligt. En barnförsäkring ger bland annat ersättning om ett barn på grund av något handikapp inte kommer ut i arbetslivet. Då får barnet högre ersättning från försäkringsbolaget än det som samhället bidrar med.

En barnförsäkring täcker även de förlorade inkomster som en familj får ifall någon förälder måste sluta arbeta om barnet blir långvarigt sjukt. Detsamma gäller för en gravidförsäkring. Skillnaden ligger i att en graviditetsförsäkring gäller redan under graviditeten medan en barnförsäkring endast kan tecknas när barnet är fött. Om barnet skulle gå bort får föräldrarna ersättning från försäkringsbolaget om det finns en gravid/barnförsäkring tecknad. Gravidförsäkringar täcker oftast graviditeten och ett antal månader från det att barnet är fött men sedan får man teckna barnförsäkring om man vill ha fortsatt skydd.