Olycksfallförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en slags personförsäkring som skyddar om man på något vis blir skadad genom en yttre och oförutsedd händelse. Får man allvarliga men efter en olycka eller tappar psykisk eller fysisk funktionsförmåga så ger de flesta olycksfallsförsäkringarna rätt till ersättning för medicinsk invaliditet.

Försäkringarna ser lite olika ut men i många så räknas det som olycka om man förfryser någon kroppsdel, får solsting eller värmeslag. I många skyddas man även mot följder av till exempel fästingbett. Det vanligaste som olycksfallsförsäkringar används till är dock för att få ersättning för kostnader som uppstår i samband med någon olycka. Såsom läkarkostnader, resor, tandvårdskostnader eller olika typer av rehabilitering. I många försäkringar får man även ersättning för eventuell värk eller sveda och liknande.