MC-försäkring

En MC-försäkring påminner om försäkringen för bilar. Även här måste man ha en trafikförsäkring om man ska köra i trafiken. Trafikförsäkringen ersätter skador på en själv, medpassagerare och utomstående vid skador i samband med åkning. Den täcker även om man råkar skada någon annans egendom. I de flesta MC-försäkringar ingår även övriga skydd. Det är skydd mot brand och mot stöld och det brukar även ingå räddning och rättsskydd.

MC-försäkringar är ofta helförsäkringar där även vagnskador täcks av försäkringen. Det är dock ganska hög självrisk på MC-försäkringar och den gäller alla delar förutom trafikförsäkringen. Det som är unikt för många MC-försäkringar är att det ofta ingår krishjälp för den som varit med om någon trafikolycka och känner att den behöver prata med någon.

Mer om MC-försäkring

Det finns en mängd mcförsäkringar och det är alltid en bra idé att jämföra för att hitta den billigaste. Ibland kan du få rabatt på försäkringen om du har andra försäkringar samlade på samma bolag.