Villaförsäkring

En villaförsäkring är en som en hemförsäkring fast med ett paket som är speciellt anpassat för att passa villaägare. Villaförsäkringar gäller för skador på byggnader, alla som är angivna i försäkringsbrevet, vilket kan inkludera småstugor på tomten eller friggebodar. Dessutom så försäkrar man tomtmarken. Då får man ersättning för skador på mark och växter men även andra saker som finns på tomten, som staket, brygga eller flaggstång.

Ofta ingår även en så kallad ansvarsförsäkring vilken skyddar den som blir ersättningsskyldig i form av fastighetsägare. Detsamma gäller rättsskydd. Försäkringen täcker de kostnader som kan uppkomma i samband med tvister som gäller boendet. Det finns även ofta möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar för att skydda sitt boende ännu mer.

Mer om Villaförsäkringar

Om du ska köpa en ny villa är det alltid bra att göra en grundlig besiktning av denna. Man kan även komplettera med en extra försäkring som täcker exempelvis dolda fel som du kan hitta senare (inom en viss tidsperiod). Detta kan vara ett bra komplement till en vanlig villaförsäkring i samband med köp av en begagnad bostad.