Bilförsäkring

Från och med att man blir ägare till en bil och den körs så måste den ha en trafikförsäkring enligt lag. Den ersätter både en själv, eventuella passagerare och utomstående om någon skulle skada sig. Trafikförsäkringen täcker även skador som sker om man råkar köra på någon annans egendom, som bil, cykel eller hus. Den ger dock ingen ersättning för skador på den egna bilen eller det som finns i bilen. Trafikförsäkringen måste man alltså ha enligt lag och det är ett väldigt bra skydd att ha.

Sedan kan man lägga till en så kallad halvförsäkring. Den ersätter skador eller förluster av saker som är monterade i, eller hör till bilen på något sätt. Det kan vara saker som gps-mottagare, stereo, takräcke eller krossade rutor på bilen. I en halvförsäkring ingår även skydd för brand om bilen börjar brinna av någon anledning. Den täcker även stöld av bilen samt bärgning och rättsskydd som har med bilen att göra. Om ens bil skulle bli stulen och inte komma till rätta inom 30 dagar så ersätts den av halvförsäkringen, mot en självriskskostnad. Halvförsäkringen är alltså frivillig men de allra flesta väljer att teckna en sådan. Enda anledning till att inte göra det är i princip om bilen och dess innehåll har ett lägre värde än vad försäkringen kostar.

Utöver dessa två försäkringar så kan man även teckna en så kallad vagnskadeförsäkring. Då är bilen helförsäkrad. Den täcker även skador på bilen ifall man krockar, kör i diket eller råkar ut för någon typ av skadegörelse mot bilen. Den täcker i princip alla yttre olyckshändelser.