Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är ett skydd som gäller ifall man skulle bli arbetslös. Den ska då hjälpa en att inte behöva ändra sitt liv allt för mycket. Det är många som försäkrar sitt hem och sin bil men de tänker inte på att man kan försäkra sin lön. Det är vad man gör när man tecknar en inkomstförsäkring.

I dessa tider, med ekonomisk nedgång, blir det allt vanligare att man försäkrar sin inkomst då många tyvärr riskerar att mista sina arbeten. Har man en inkomstförsäkring så får man ut upp till 80 procent av sin tidigare lön i maximalt 300 dagar i ersättning om man blir ofrivilligt arbetslös.

För att kunna få ut någon ersättning så måste man ha varit tecknad och betalat försäkringen i sex månader. Det gäller alltså att inte bli uppsagd, varslad eller bli arbetslös under den sex månader långa kvalifikationstiden. Det gäller från det datum då försäkringen började vara giltig. För att få teckna en inkomstförsäkring finns dock vissa krav. Oftast måste man vara mellan 20 och 58 år gammal. Dessutom måste man ha varit tillsvidareanställd i minst sju månaders sammanhängande tid. Det får inte finnas något varsel om uppsägning eller föreligga någon verkställd uppsägning. Man får även inte ha några förhinder som gör att du inte kan jobba till 100%, och du ska vara ansluten till någon A-kassa. Dock får du inte gå på A-kassa då man tecknar försäkringar, och det fungerar inte heller om man är egen företagare. Uppfyller man dessa krav så ska det inte vara några problem att teckna en inkomstförsäkring, oavsett vilket inkomst man har.

Mer om inkomstförsäkringar

Ju högre lön desto större blir gapet mellan din ersättning från alfa-kassan och din förra lön. Maxsumman du kan få ut med hjälp av alfa-kassan är 80% av din förra lön (ett år tillbaka räknat) med ett tak på 680kr per dag. Efter 200 dagar sjunker ersättningen till 70%. Inkomstförsäkringar brukar kunna fylla på upp till 80% av din faktiska lön, utan tak – dessa försäkringar måste du teckna själv om det inte ingår i någon fack-avgift du betalar.