Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring är en speciell försäkring som man tecknar för hus man äger men inte är skriven i eller bor i på heltid. I dessa ingår både byggnader, tomtmarken och lösöret, det vill säga det som finns i byggnaderna. Det kan vara väldigt bra att ha en sådan försäkring då riskerna för inbrott ökar då huset lämnas utan tillsyn under vissa perioder.

Hur mycket man vill teckna försäkring för väljer man själv då standarden på fritidsboenden varierar väldigt mycket. Det som täcks av en fritidshusförsäkring är i princip samma som vid en vanlig hemförsäkring. Brandskador, fuktskador och andra typer av skador täcks under försäkringen. Försäkringen ersätter allt som oftast byggnadsskador med fullvärde. Dessutom är det vanligt att det ingår skydd om man hamnar i någon rättslig tvist eller krävs på skadestånd för något som har med fritidsbostaden att göra. Det brukar även ingå skadedjurssanering i försäkringen.