Livförsäkring

En livförsäkring är en personförsäkring som är knuten till en persons liv, arbetsförmåga eller hälsa. Den fungerar som ett skydd för efterlevande och ska ge viss ekonomisk trygghet när en anhörig dör eller inte längre kan arbeta. Livförsäkringar ingår i många anställningsavtal och ger då ett grundläggande skydd vid dödsfall men många väljer att teckna en privat livförsäkring då villkoren oftast är mycket bättre då. Det finns flera olika typer av livförsäkringar och det är inte omöjligt att skräddarsy sina villkor. Exempelvis kan man som husägare göra så att försäkringen täcker huslånen om man går bort. Utbetalningen från livförsäkringar är inte skattepliktig och den kommer vanligtvis som en klumpsumma. Vanligast är att den omfattar en halv miljon och uppåt. Att teckna en livförsäkring på sig själv är alltså väldigt omtänksamt då ens nära och kära gynnas om man går bort.