Villaförsäkring

En villaförsäkring är en som en hemförsäkring fast med ett paket som är speciellt anpassat för att passa villaägare. Villaförsäkringar gäller för skador på byggnader, alla som är angivna i försäkringsbrevet, vilket kan inkludera småstugor på tomten eller friggebodar. Dessutom så försäkrar man tomtmarken. Då får man ersättning för skador på mark och växter men även andra saker som finns på tomten, som staket, brygga eller flaggstång.

Ofta ingår även en så kallad ansvarsförsäkring vilken skyddar den som blir ersättningsskyldig i form av fastighetsägare. Detsamma gäller rättsskydd. Försäkringen täcker de kostnader som kan uppkomma i samband med tvister som gäller boendet. Det finns även ofta möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar för att skydda sitt boende ännu mer.

line